Co je vratná kauce

Vratná kauce je pojem, který v občanském zákoníku figuruje jako tzv. jistota. Představuje dočasnou platbu nájemce pronajímateli. Tak pak slouží na případnou úhradu nákladů, které vzniknou eventuálním nezákonným jednáním nájemce (neplacení nájemného, poškození nemovitosti či vybavení apod). Většinou se kauce rovná jednomu měsíčnímu nájmu, maximální výše může být dle zákona šestinásobek. Podmínky pro čerpání a vrácení kauce by měly být jasně vymezené v nájemní smlouvě.

Bydlení v nájemním bytu může být pohodlnou alternativou k vlastnímu domu nebo bytu. Nicméně s nájemním bytem…
číst celý článek
Smlouva o mlčenlivosti, známá také jako NDA (Non-Disclosure Agreement), je právní dokument, který stanovuje závazky týkající se…
číst celý článek
Pokud se jako majitel chystáte prodat svou nemovitost a udělit k tomuto někomu plnou moc, měli byste kromě…
číst celý článek