730 542 484 david.majer@re-max.cz - Realitní specialista

Případové studie

Případové studie se vyznačují čísly. Kolik jsem investoval do prodeje peněz, kolik času si prodej vyžádal, jaký margenting a řešení jsem navrhl? Podívejte se na případové studie, kde popisuji prodej krok za krokem.

Velký obrat po 2 letech marného čekání na kupce: správný postup zajistil úspěšný prodej už během týdne

Připravuje se

Připravuje se

Připravuje se

Připravuje se