Co je prolongace

Prolongace neboli prodloužení smlouvy je právní proces, který umožňuje pokračování platnosti existující smlouvy po uplynutí jejího původního termínu. Tato právní opatření jsou často využívána ve světě obchodu a práva k tomu, aby strany měly možnost zachovat své vzájemné závazky, i když původní smlouva již vypršela.

Prolongace smlouvy obvykle vyžaduje souhlas všech zúčastněných stran a může být provedena buď explicitně, tedy prostřednictvím dodatečného písemného dokumentu, nebo i formou zahájení nového období návazně na stávající smlouvu.

Tento právní nástroj je užitečný pro zachování kontinuity obchodních vztahů a minimalizaci nejistoty, která by mohla nastat po vypršení smluvního termínu. Je však důležité, aby byly podmínky prolongace jasně stanoveny ve smlouvě a aby byl dodržen platný právní rámec pro takové akce, aby byla zajištěna jejich platnost a účinnost.

byla jsem zcela spokojená s vypracováním velmi podrobné a vyčerpávající nabídky
IVANA MAREŠOVÁ
IVANA MAREŠOVÁ
11:54 11 Apr 24
Velmi dobře a rychle zpracovaný odhad, solidní jednání.
MyLucie13
MyLucie13
17:39 31 Mar 24
S panem Majerem jsme uzavírali poměrně velký obchod a díky jeho profesionalitě, rychlosti a znalostem šlo vše naprosto hladce, bez zbytečných průtahů a prodlev. Jsem moc ráda za tuto spolupráci a velmi děkuji.
Monika Hauptvogel
Monika Hauptvogel
21:31 31 Jan 24
Mou zkušenost s realitním agentem, panem Davidem Majerem, ze skupiny RE/MAX Alfa, lze vystihnout následujícími pojmy: ochota, rychlost, flexibilita, vstřícnost a všudypřítomná profesionalita. Věřím, že tyto skutečnosti mohu potvrdit o to více, že... jsem v rámci transakce proběhnuvší koncem roku 2023 byl protistranou klienta pana Majera. A tedy přesto, že jsem nebyl zastoupeným klientem, se pan Majer v rámci transakce spravedlivě postaral o veškeré významné momenty vypořádání vztahů k dotčené nemovitosti.číst dál
Lukáš Kolenský
Lukáš Kolenský
20:37 01 Jan 24