Co jsou stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva jsou základní právním dokumentem, který upravuje organizaci, fungování a práva členů bytového družstva. Bytové družstvo je právnickou osobou, která vlastní a spravuje byty nebo nemovitosti ve prospěch svých členů. Stanovy bytového družstva obsahují různá ustanovení, která stanovují pravidla a podmínky, podle kterých je družstvo řízeno a členové s ním interagují.

Zde jsou některé běžné prvky, které mohou být obsaženy ve stanovách bytového družstva:

 • Název a sídlo družstva: Stanovy obvykle obsahují název bytového družstva a jeho sídlo (adresu).
  Účel družstva: Stanovy definují účel družstva, tj. správu bytů, nemovitostí nebo jiné činnosti, kterou družstvo provádí ve prospěch svých členů.
 • Členství: Stanovy stanoví podmínky pro přijímání nových členů do družstva a také postupy pro vyloučení členů v případě porušení stanov či jiných pravidel.
 • Práva a povinnosti členů: Stanovy stanoví práva a povinnosti členů družstva, včetně jejich práva na užívání bytu či nemovitosti a povinností souvisejících s členstvím.
 • Orgány družstva: Stanovy popisují strukturu a pravomoci orgánů družstva, jako je valná hromada členů, představenstvo, dozorčí rada atd.
  Finanční záležitosti: Stanovy mohou obsahovat ustanovení týkající se financování družstva, včetně způsobu stanovení a placení členských příspěvků.
 • Změny stanov: Stanovy stanoví postup pro změnu svých ustanovení, který obvykle vyžaduje souhlas valné hromady členů.
  Rozpuštění družstva: Stanovy mohou obsahovat ustanovení týkající se procesu rozpuštění družstva a rozdělení jeho majetku mezi členy.

Stanovy bytového družstva jsou právně závazným dokumentem a musí být v souladu s platnými zákony a nařízeními. Každý člen bytového družstva je obvykle povinen se řídit stanovami a dodržovat je. V případě sporů nebo nedodržení stanov může být věc řešena soudně nebo jinými právními prostředky.

 

Panem makléřem mi byly poskytnuty velmi rychlé a kvalitní služby.
Radek Skohoutil
Radek Skohoutil
05:55 14 May 24
Vůbec jsem netušila, jak je důležité se zaměřit při prodeji bytu na ostatní věci, váš článek mi otevřel oči jak se na prodej bytu dívám budoucí zájemce ,děkuji
Edita Maresova
Edita Maresova
12:35 03 May 24
Vstřícný makléř s mnoha nabídkami, rychlé odezvy na dotazy
Růžena Dvořáčková
Růžena Dvořáčková
11:39 26 Apr 24
Pan realitní makléř vypracoval odhad velice rychle, vyhověl mým požadavkům, vše bylo transparentní. Naprostá spokojenost.
Marta Chalabalová
Marta Chalabalová
07:29 22 Apr 24

Podívejte se na

Můj vzdělávací blog

0
+
Blogových článků
0
+
Bonusů ke stažení
0
mil.
Zhlédnutí článků

Více jak 8 000 + odběratelů čte každý týden nový článek na mém blogu o pražském realitním trhu.