Archiv měsíce: Říjen 2023

predkupni_pravo_dedictvi_prodej_spoluvlastnickeho_podilu

Předkupní právo při nabytí dědictví – jak dlouho musíte počkat, než prodáte svůj podíl?

Dědictví může být nejen emocionálně náročné, ale také komplikované, zejména pokud se v dědickém řízení objeví nemovitost, kterou zdědíte společně se sourozenci nebo jinými spoluvlastníky. V takovém případě se může objevit otázka, jak dlouho musíte čekat, než budete moci prodat svůj podíl na dědictví. Předkupní právo při nabytí dědictví je jedním z aspektů, který ovlivňuje tuto situaci. Předkupní právo...

dohoda_o_narovnani

Dohoda o narovnání: Co to je a jak to funguje

Dohoda o narovnání je právní termín, který označuje dohodu mezi dvěma stranami, které se pokoušejí vyřešit nějaký spor nebo konflikt. Tato dohoda může být dosažena mimo soudní řízení a obvykle se vztahuje na oblasti občanského práva, rodinného práva, obchodního práva a dalších právních oblastí. Cílem dohody o narovnání je dosáhnout vzájemně přijatelného řešení a vyhnout se složitému a nákladnému soudnímu procesu. Pro...

vyloučení_z_bytoveho_druzstva

Vyloučení z bytového družstva a kdy k němu může dojít: Co potřebujete vědět o tomto kontroverzním kroku

Obava z pořízení družstevního bytu bývá především ta, že byt vlastně nevlastníte, stanete se členem družstva s právem nájmu bytu. A pokud uděláte „něco špatně“, může dojít na vyloučení člena z družstva. K vyloučení může dojít nejčastěji ve dvou případech. Důvody, kdy může dojít k vyloučení z bytového družstva vždy popisují stanovy bytového družstva, které jsou volně dostupné ke stažení na portálu justice.cz. Kdy...