Archiv měsíce: Květen 2021

Konec volného přístupu do katastru, bez registrace už téměř nic nezjistíte. Jak dál získávat informace o nemovitostech?

[Aktualizace článku] Volný přístup do katastru zůstává. Jak získáte informace o nemovitostech? Jen pár dní po publikaci tohoto článku s původním názvem „Konec volného přístupu do katastru, bez registrace už téměř nic nezjistíte. Jak dál získávat informace o nemovitostech?“ zveřejnil ČÚZK informaci, že nahlížení do katastru neomezí. Vše tedy zůstává při starém = zjišťování údajů o bytech, domech a pozemcích může dál probíhat v anonymním režimu....

prodej_za_vic_nejlepsi_nabidce

Prodej nejlepší nabídce (není totéž jako prodej aukcí): co tento postup obnáší a co vám přinese?

V realitní terminologii nepanuje u všeho stoprocentní shoda, a tak někteří odborníci nabízejí aukci, ale následně uskutečňují prodej nejvhodnější či nejvýhodnější nabídce. Anebo pod jedním označením využívají různé postupy. Já ve své praxi vnímám rozdíl. Vychází ze způsobu provedení, průběhu a podmínek. Aukce zahrnuje přihazování (licitaci), metoda nejlepší nabídky (soutěž) dává zájemcům jen jeden pokus „vyhrát“ nad ostatními...

zakon_realitni_zprostredkovani

Zákon č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování

Ucelené znění Zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ – Realitní zprostředkování § 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje některé podmínky poskytování realitního zprostředkování a některá práva a povinnosti s tím související. § 2 Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) realitním zprostředkováním činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy b) realitním zprostředkovatelem...

Dědictví, závěť a nepominutelný dědic: víte, na co má kdo nárok a proč (ne)můžete svého potomka vydědit?

„Ty to zdědíš. Tebe vydědím. Sepíšu závěť. A basta.“ S takovým přímočarým uvažováním můžete v otázkách kolem dědictví silně narazit. Podmínky, které korigují přání nebo nároky spjaté s pozůstalostí, mohou být od vašich představ hodně vzdálené… Zákon přesně ukládá, kdo po vás stoprocentně musí něco zdědit, třeba i navzdory vaší poslední vůli. A také definuje pravidla vydědění, ke kterému musí vést vážné...